Uudised

Kust läheb piir inspiratsiooni ärakasutamise ja autoriõiguse rikkumise vahel?

Viimasel ajal on muutunud aktuaalseks raamatute esikaante kujunduse originaalsuse teema. Meie hinnangul on selliste olukordade võtmeküsimuseks, kust läheb piir inspiratsiooni ärakasutamise ja autoriõiguse rikkumise vahel.

Inspiratsiooni otsimine ning varemavaldatud ideede ärakasutamine on sageli loomeprotsessi lahutamatu osa. Ilmselt võib üldistades väita, et iga autor on inspireeritud millestki ja sageli on see kellegi teise poolt loodud teos (maal, foto vmt). Seetõttu on tavapärane, et autor toetub mingis loomeprotsessi etapis varemnähtud teosele – ta kasutab kellegi teise ideed. Samas, ideedele autoriõigust ei teki. Autoriõigus tekib teosele, mis on autori enda loometöö tulemus ning kaitse saab selle teose väljendusvorm. Selline väljendusvorm võib näiteks portreefotode ja -maalide puhul seisneda kompositsioonis, rakursis, värvitoonides jm elementides, mille kaudu autor on muutnud idee teose vaatajale tajutavaks. Ühe ja sama idee väljendusvorme võib olla erinevaid.

Seega, kui inspiratsiooni aluseks on kellegi teise poolt loodud teose (nt foto) väljendusvorm, tõusetub koheselt küsimus, kust tõmmata piir saadud inspiratsiooni kasutamise ja selle idee konkreetse väljendusvormi ära kasutamise ehk autoriõiguse rikkumise vahele. Näiteks USAs asetleidnud Associated Press vs Shepard Fairey kaasuses leiti, et teise ideed võib vabalt kasutada, aga kui selline idee ja ka selle idee väljendusvorm oma kontseptsioonilt on piisavalt ainulaadsed, siis ei saa seda ideed kopeerida, riskimata rikkumisega.

B. Obamast portreefoto või -maali tegemise ideed võivad kõik vabalt kasutada, kuid sama poosi, näoilme jm kompositsioonielementide kattudes võib olla tegemist mitte enam ainult idee, vaid selle erilise väljendusvormi, ärakasutamise ja seega autoriõiguse rikkumisega. Seetõttu oleme arvamusel, et ka mõne raamatu esikaane puhul võib olla tegemist võimalike autoriõiguste rikkumisega, kui kopeeritud on piisavalt ainulaadset kontseptsiooni kandvaid teoseid.

 

Tagasi

KÄOSAARE patendivolinikud pakuvad IP Scan ja ...

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) on juba mitmendat aastat vahendanud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele intellektuaalomandi registreerimise...

“IAM Research 2024: Patent 1000” tunnustas KÄ...

IAM Research 2024 on nimetanud patendibürood KÄOSAAR ühena maailma juhtivatest patendibüroodest, sealjuures eraldi ära märkidesmeie patendivolinikke Kristiina...

Leiutamisest ja leidlikkusest

Kui möödunud nädalavahetusel sai Maamessil imetleda erinevaid põllutöömasinaid, siis on olnud aegu, kui maaharimine pole alati olnud...