Uudised

Ühtse toimega patent

Ühtse toimega patendi näol on tegu Euroopa patendiga, mille omanik on ühe kuu jooksul pärast patendi avaldamist esitanud avalduse ühtse toime saamiseks. Enne ühtse toime omandamist on patent nö tavaline Euroopa patent ning seetõttu ei erine ühtse toimega patendi taotluse esitamise menetlus tavalise Euroopa patenditaotluse protseduurist.

Kui senini tuli patendiomanikul pärast seda, kui Euroopa Patendiamet patendi väljaandmise otsuse avaldas, esitada jõustamistaotlus kõikide soovitud riikide patendiametitele, siis ühtse toimega patendi puhul saab esitada ainult ühe taotluse, et patent saaks õiguskaitse kõigis ühtse toimega patendisüsteemiga liitunud riikides. Taotluse esitamine ei ole kohustuslik ning soovi korral võib patendiomanik jätkuvalt esitada jõustamistaotlused ainult soovitud riikidele.

Praeguseks on ühtse patendikohtu lepingu ratifitseerinud Euroopa Liidu 16 liikmesriiki. Eelduslikult oleks pidanud esitama Saksamaa viimase riigina lepingu ratifitseerimiskirja 2022. aasta jooksul. Ühtse patendikohtu leping oleks pidanud jõustuma seega kolm täis kalendrikuud pärast viimase riigi ratifitseerimiskirja esitamist ehk 1. aprillil 2023. Hiljuti tehtud otsuse järgi lükati jõustumistähtaega aga edasi, et anda tulevastele kasutajatele lisaaega rangete turvanõuetega süsteemiga liitumiseks ettevalmistumiseks, ning viimase info kohaselt jõustub ühtse patendikohtu leping 1. juunil 2023.

 

Täiendavate küsimuste korral olete oodatud pöörduma Patendibüroo KÄOSAAR patendivolinike poole.

Tagasi

Taasavati arendus- ja innovatsiooniosaku toet...

22. märtsil avanesid Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (varasemad EAS ja KredEx) pakutavate innovatsiooniosaku ja arendusosaku taotlusvoorud. Innovatsiooniosak...

Kaubamärkide võrdlemise alused

Kanal2 saates Õhtu! kajastati hiljuti kaubamärgivaidlusi, kus kaubamärgiomanikud on – vahel võidukalt, vahel mitte – leidnud sarnasusi...

World Trademark Review tunnustus

World Trademark Review, üks maailma juhtivaid kaubamärgialaseid väljaandeid, on avaldanud oma 2022. aasta piirkondlikud soovitused kaubamärgikaitse valdkonnas....