Sõna Käosaar on seitsmetäheline tervik. Esimene täht koosneb vertikaalpostist, mille kõrguse keskel on perpendikulaarne rõhtühendus, mis jaguneb kaheks 120° kraadise nurgaga kaldjooneks. Teine täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni ning ringikujulistest täppidest mõlemal pool kolmnurga ülanurka. Kolmas täht on ringi kujuline. Neljas täht koosneb 8 trajektoori mööda joonistatud kurvist, mis algab ülal paremal, keskosa läbides mööda alumist ringi paremale ja lõpeb avatuna all vasakul. Viies täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Kuues täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Seitsmes täht koosneb vertikaalpostist, millele on liidetud poole kõrguse ulatuses sirgjoontega pikendatud poolring, mille toeks on kagu suunal 120° kaldjoon, mis ulatub paunast vertikaalposti alumise jooneni.

„Jantravoorid päädisid eluleeme külvetit - hai nitrus mu peenvalu ta laeva. Hiil tääkles es puusalu oli meelahkmel.“

We offer top quality legal services in the field of domain name registration and domain disputes. Our specialists have been involved in the development of the Rules of the Domain Disputes Committee, which has been called to life in order to solve disputes over the .ee domain. We have assisted numerous clients in reclaiming their seized domain names. We also offer local administrative contact service for foreign persons wishing to register a .ee domain.
Services in connection with domain names:

  • Consultations in the selection and registration of domains and subdomains in order to prevent domain name vs. trademark disputes
  • Domain name registration in Estonia and abroad
  • Acting as a local administrative contact for domain names
  • Changes in domain registers, and preparing the documents necessary for changes
  • Renewals
  • Drafting contracts for domain name transfer and use
  • Domain disputes resolution, representation in court and before alternative domain dispute resolution bodies, such as the Estonian Domain Disputes Committee, WIPO and the Czech Arbitration Court