Sõna Käosaar on seitsmetäheline tervik. Esimene täht koosneb vertikaalpostist, mille kõrguse keskel on perpendikulaarne rõhtühendus, mis jaguneb kaheks 120° kraadise nurgaga kaldjooneks. Teine täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni ning ringikujulistest täppidest mõlemal pool kolmnurga ülanurka. Kolmas täht on ringi kujuline. Neljas täht koosneb 8 trajektoori mööda joonistatud kurvist, mis algab ülal paremal, keskosa läbides mööda alumist ringi paremale ja lõpeb avatuna all vasakul. Viies täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Kuues täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Seitsmes täht koosneb vertikaalpostist, millele on liidetud poole kõrguse ulatuses sirgjoontega pikendatud poolring, mille toeks on kagu suunal 120° kaldjoon, mis ulatub paunast vertikaalposti alumise jooneni.

„Jantravoorid päädisid eluleeme külvetit - hai nitrus mu peenvalu ta laeva. Hiil tääkles es puusalu oli meelahkmel.“

We provide legal services in all intellectual property matters:

  • Dispute resolution (trademarks, inventions, designs, business names, copyright, commercial secrets), representation before the Intellectual Property Board of Appeal, the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), in court and during negotiations
  • Drafting contracts, checking compliance with mandatory law, trademark assignments, licence agreements, franchise contracts, author contracts, confidentiality agreements, regulation of IP rights in employment contracts
  • Anti-counterfeiting and anti-piracy, representation before the Estonian Tax and Customs Board and the Police
  • Domain disputes, representation in court and before alternative dispute resolution bodies, such as the Estonian Domain Disputes Committee, WIPO and the Czech Arbitration Court
  • Consultations in matters of company law: e.g. formationand liquidation of companies; the sale and acquisition of shares; restructuring and reorganisations; consultations in matters related to company management, including those related to commercial register entries, general meetings and share capital changes; assistance in settling disputes and drafting shareholder contracts
  • IP due diligence
  • Prevention of unfair competition
  • Advising in matters related to advertising and consumer campaigns, representation before the Consumer Protection Board
  • Assistance with drafting applications for the innovation voucher grant (Enterprise Estonia)